Type E

ผลงานการติดตั้ง

แบบบ้านสำเร็จรูป W- Module (B+E tpye)

แบบบ้านสำเร็จรูป Made to order ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

แบบบ้านสำเร็จรูป V-Module (A type)

แบบบ้านสำเร็จรูป V-Module (D type)

แบบบ้านสำเร็จรูป W-Module (B Plus type)

แบบบ้านสำเร็จรูป W-Module (B- type)

ประตูกระจกบานเลื่อน

ประตู บานคู่

ประตูบานเฟี้ยม

ประตูบานแขวน

ประตูบานเกล็ด

ประตูบานสวิง

ประตูบานหมุน

หน้าต่าง บานช่องแสง

หน้าต่างบานเปิด

หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างบานกระทุ้ง

หน้าต่างบานเกล็ด

หน้าต่างบานยก

มุ้งลวด แบบม้วนเก็บ

มุ้งลวด แบบพับจีบ

มุ้งลวด แบบดูโอ

มุ้งลวด แบบบานเลื่อน

มุ้งลวด แบบบานเปิด

มุ้งลวด พาโนรามา

รั้ว,แบบรั้วบ้าน

ราวระเบียง,เฟอร์นิเจอร์สนาม

ระแนง, ไม้ระแนง

แผงบังตา,แผงบังแดด

ซุ้มไม้เลื้อย,ซุ้มไม้ระแนง,ซุ้มกล้วยไม้

กันสาดกระจก,กันสาดกระจกนิรภัย,กันสาดโปร่งแสง

กันสาดโพลีคาร์บอเนต

กันสาด ชิงเกิ้ล, กันสาด ทึบแสง

แบบกันสาด

บ้านเรือนกระจก, บ้านกระจก, ห้องกระจก

สกายไลท์

คีออส, ซุ้มร้านค้า

Main Menu