• The Wisdom

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านรูปแบบทรงจั่วของ “วิวแลนน์” ด้วยการออกแบบจั่วที่สูง ทำให้ภายในโปร่งโล่ง อยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องนอนที่ชั้นลอย สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                           6.00 x 10.00 x 6.65 ม.

  พื้นที่ใช้สอยรวม                             122.63 ตร.ม.

  • 1 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น
  • 1 ห้องอาหาร
  • 1 ห้องน้ำ

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 50ซม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี
  • รูปแบบการใช้งาน สามารถปรับเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น
  • สระว่ายน้ำ เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

  The Wisdom

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type A

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปแบบสไตล์รีสอร์ท ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              4.20 x 7.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                       18 ตร.ม. (Studio พร้อมห้องน้ำในตัว)

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                    12 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                            30 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  V Module Type A

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type B

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปแบบสไตล์รีสอร์ท ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ ได้พื้นที่ภายในมากกว่า สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              4.20 x 7.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                       24 ตร.ม. (Studio พร้อมห้องน้ำในตัว)

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                    6 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                           30 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  V Module Type B

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type C

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปแบบสไตล์รีสอร์ท ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ สำหรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างจำกัด สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              8.20 x 7.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                       36 ตร.ม.

  • 1 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น/ห้องอาหาร
  • 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                    24 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                              60 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  V Module Type C

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type D

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปทรงตัว L ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                                         7.20 x 10.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                                36 ตร.ม.

  • 1 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น/ห้องอาหาร
  • 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                              19 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                                   55 ตร.ม.

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • สระว่ายน้ำ เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

  V Module Type D

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type E

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปทรงตัว L ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                                         7.20 x 13.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                                54 ตร.ม.

  • 2 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น/ห้องอาหาร
  • 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                              23 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                                       77 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • สระว่ายน้ำ เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

   

  V Module Type E

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • W Module Type A

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป W-Module House + Type A  เป็นแบบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากแบบดูเรียบง่าย Classic สามารถทำเป็นออฟฟิต หรือ สำนักงานได้  พื้นที่ภายใน 18 ตรม. พื้นที่ภายนอก 12 ตรม. ภายในมีห้องน้ำ 1 ห้อง

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)   4.20 x 7.20 x 3.70 ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  W Module Type A

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • W Module Type B

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป W-Module House + Type B  เป็นแบบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากแบบดูเรียบง่าย Classic เหมาะสำหรับทำเป็นห้องนอน ห้องออกกำลังกาย ออฟฟิต หรือ สำนักงานได้  พื้นที่ภายใน 24 ตรม. พื้นที่ภายนอก 6 ตรม. ภายในมีห้องน้ำ 1 ห้อง

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)   4.20 x 7.20 x 3.70 ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  W Module Type B

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • W Module Type B plus

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป W-Module House + Type B Plus  แบบบ้านชั้นครึ่ง เหมาะสำหรับเป็นห้องพักอาศัย รีสอร์ท ด้านล่างใช้สำหรับเป็นห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่น ส่วนชั้นลอย เป็นห้องนอน เพิ่มความเป็นส่วนตัว ภายในมี ห้องน้ำ 1 ห้อง พื้นที่ภายใน 42.9 ตรม. พื้นที่ภายนอก 16.2 ตรม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  W Module Type B plus

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • W Module Type C

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป W-Module House + Type C  เป็นแบบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากแบบดูเรียบง่าย Classic เหมาะสำหรับทำเป็น รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สามารถกันผนังเป็นห้องได้เป็น 2 ห้อง  พื้นที่ภายใน 36 ตรม. พื้นที่ภายนอก 24 ตรม. ภายในมีห้องน้ำ 1 ห้อง

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              8.20 x 7.20 x 3.70 ม.

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  W Module Type C

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • W Module Type D

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป W-Module House + Type D  เป็นแบบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากแบบดูเรียบง่าย Classic เหมาะสำหรับทำเป็น รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รูปทรงเป็นตัว L สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ได้โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง  พื้นที่ภายใน 36 ตรม. พื้นที่ภายนอก 19 ตรม. ภายในมีห้องน้ำ 1 ห้อง (สระว่ายน้ำเป็นภาพประกอบ)

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              7.20 x 10.20 x 3.70 ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • สระว่ายน้ำ เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

  W Module Type D

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • W Module Type E

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป W-Module House + Type E  เป็นแบบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากแบบดูเรียบง่าย Classic เหมาะสำหรับทำรีสอร์ท บ้านพักต่างอากาศ ร้านกาแฟ ภายในกว้างขวาง สามารถแบ่งได้ถึง 3 ห้อง และมีห้องน้ำ 2 ห้อง พื้นที่ภายใน 54 ตรม. พื้นที่ภายนอก 23 ตรม. (สระว่ายน้ำเป็นภาพประกอบ)

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              7.20 x 13.20 x 3.70 ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • สระว่ายน้ำ เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

  W Module Type E

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

Main Menu