• V Module Type A

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปแบบสไตล์รีสอร์ท ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              4.20 x 7.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                       18 ตร.ม. (Studio พร้อมห้องน้ำในตัว)

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                    12 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                            30 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  V Module Type A

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type B

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปแบบสไตล์รีสอร์ท ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ ได้พื้นที่ภายในมากกว่า สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              4.20 x 7.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                       24 ตร.ม. (Studio พร้อมห้องน้ำในตัว)

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                    6 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                           30 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  V Module Type B

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type C

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปแบบสไตล์รีสอร์ท ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ สำหรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างจำกัด สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                              8.20 x 7.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                       36 ตร.ม.

  • 1 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น/ห้องอาหาร
  • 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                    24 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                              60 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)

  V Module Type C

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type D

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปทรงตัว L ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                                         7.20 x 10.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                                36 ตร.ม.

  • 1 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น/ห้องอาหาร
  • 1 ห้องน้ำ

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                              19 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                                   55 ตร.ม.

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • สระว่ายน้ำ เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

  V Module Type D

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • V Module Type E

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  บ้านแบบใหม่ของ “วิวแลนน์” รูปทรงตัว L ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้สูงโปร่ง ทำให้บ้านอยู่สบายไม่อึดอัด พร้อมพื้นที่ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัย และเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามต้องการ

   

  ขนาดบ้าน (ก ย ส)                                         7.20 x 13.20 x 3.70 ม.

  พื้นที่ใช้สอยภายในรวม                                54 ตร.ม.

  • 2 ห้องนอน
  • 1 ห้องนั่งเล่น/ห้องอาหาร
  • 2 ห้องน้ำ

  พื้นที่เฉลียงภายนอกรวม                              23 ตร.ม.

  พื้นที่รวม                                                       77 ตร.ม.

   

  หมายเหตุ

  • ตัวบ้านยกพื้นสูง 0.40 ม. ปิดด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีกทาสี เพื่อระบายอากาศ  ทางลาดขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • รูปแบบห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำ รูปแบบพื้น หรือทางลาดสำหรับรถเข็น (สามารถเพิ่มเติมได้)
  • สระว่ายน้ำ เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

   

  V Module Type E

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

Main Menu