• ล็อค เกียร์ล็อค  ประตูบานเปิดมาสเตอร์มีลิ้นล็อคกุญแจ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค  ประตูบานเปิดมาสเตอร์มีลิ้นล็อคกุญแจ (CD Master gear, HO) ใช้สำหรับประตูบานเปิดหลัก ประตูหน้าบ้าน ติดตั้งที่บานหลัก ระยะถอย 35มมม. ระยะห่างมือจับ 92มม. ความยาวเกียร์ 1800มม. เป็นระบบบังคับล็อคด้วยมือจับ ตัวดุมล็อคเป็นแบบRoller pin ตลับล็อคมีลิ้นงับบานและมีรูกุญแจEuro cylinder แบบมาตรฐาน ก้านเกียร์มีจุดล็อค 4 จุด ปลายก้านเกียร์มีฟันต่อความยาวเกียร์ Extension เพื่อต่อตัวล็อคมุมบน-ล่าง Corner transmission เกียร์ประตูนี้ใช้กับมือจับประตูเอนทรานซ์ Entrance door handle

 • ล็อค เกียร์ล็อค  ประตูบานเปิดไม่มีกุญแจ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค  ประตูบานเปิดไม่มีกุญแจ (CD gear without lock) ใช้สำหรับประตูบานเปิด ติดตั้งที่บานรองหรือใช้กับประตูบานเปิดหลังบ้าน หรือประตูออกนอกชานบ้าน ระยะถอย 35มม. ความยาวเกียร์ 1600มม. ตัวดุมล็อคเป็นแบบRoller pinก้านเกียร์มีจุดล็อค 4จุด ตลับล็อคไม่มีรูกุญแจ ปลายก้านเกียร์ไม่มีฟันต่อความยาวเกียร์ เกียร์ประตูนี้ใช้กับมือจับประตูบัลโคนี่ Balcony door handle

 • ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเปิดมีกุญแจ 

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเปิดมีกุญแจ   (CD gear with lock, teeth) ใช้สำหรับประตูบานเปิด ติดตั้งที่บานหลัก ระยะถอย 35มม. ระยะห่างมือจับ 200มม. ความยาวเกียร์ 2400มม. ตัวดุมล็อคเป็นแบบRoller pin ตลับล็อคจะมีรูกุญแจเพื่อติดตั้งเสื้อกุญแจEuro cylinder แบบมาตรฐาน ก้านเกียร์มีจุดล็อค 4 จุด และปลายก้านเกียร์จะมีฟันต่อความยาว  สามารถต่อความยาวเกียร์หรือเพิ่มจุดล็อคด้วย Extension เพิ่มล็อคได้ทั้งแกนแนวตั้งและแนวนอนด้วยตัวล็อคมุม Corner transmission เกียร์ประตูนี้ใช้กับมือจับประตูบัลโคนี่ Balcony door handle และฝาครอบกุญแจ (Rosette set for cylinder)

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเปิดมีกุญแจ 

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนบัลโคนี่

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนบัลโคนี่ (SD gear lockable, Balcony) ใช้สำหรับประตูบานเลื่อน ติดตั้งที่บานหลัก ระยะถอย 15มม. ระยะห่างมือจับ 170มม. ความยาวเกียร์ 1800มม. ตลับล็อคมีรูกุญแจ Euro cylinder แบบมาตรฐาน ดุมล็อคเป็นแบบSot pinมีจุดล็อค 4จุด ไม่สามารถต่อความยาวเกียร์ได้ เกียร์ประตูนี้ใช้กับมือจับประตูบัลโคนี่ Balcony door handle และ ฝาครอบกุญแจ Rosette set for cylinder

 • ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนพาทิโอ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนพาทิโอ (SD gear lockable, Patio ) ใช้สำหรับประตูบานเลื่อน ติดตั้งที่บานหลัก ระยะถอย 15มม. ระยะห่างมือจับ 92มม. ความยาวเกียร์ 1800มม. ดุมล็อคเป็นแบบSlot pin มีจุดล็อค 4จุด ตลับล็อคมีรูกุญแจ Euro cylinder แบบมาตรฐาน ไม่สามารถต่อความยาว เกียร์ประตูนี้ใช้กับมือจับประตูพาทิโอรุ่นล็อค Patio door handle set

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนพาทิโอ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนสลิม

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนสลิม (SD gear lockable, Slim) ใช้สำหรับประตูบานเลื่อนเล็ก ติดตั้งที่บานหลัก ระยะถอย 7.5มม. ระยะห่างมือจับ 92มม. ความยาวเกียร์ 1680มม. ดุมล็อคเป็นแบบSlot pin มีจุดล็อค 4 จุด ตลับล็อคมีรูกุญแจ Euro cylinder แบบพิเศษเฉพาะเกียร์สลิมเท่านั้น ไม่สามารถต่อความยาว เกียร์ประตูนี้ใช้กับมือจับประตูพาทิโอรุ่นล็อค patio door handle lock set

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนสลิม

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนไม่มีกุญแจ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค ประตูบานเลื่อนไม่มีกุญแจ (SD gear) ใช้สำหรับประตูบานเลื่อน ติดตั้งที่บานหลักประตูภายในบ้าน หลังบ้าน ประตูออกนอกชานบ้าน และติดตั้งที่บานรองของประตูบานเลื่อนชนกลาง ระยะถอย 15มม. ดุมล็อคเป็นแบบSot pinความยาวเกียร์มี 400มม. มี 2 จุดล็อค สำหรับติดตั้งที่บานรอง และ 1600มม.มี3จุดล็อค สำหรับติดตั้งบานหลักแบบไม่มีกุญแจ ใช้ภายในบ้าน เกียร์ประตูนี้ใช้กับมือจับประตูบัลโคนี่ Balcony door handle, มือจับดิริเจนท์ Dirigent handle, มือจับป็อปอัพ Pop up handle, มือจับเตี้ย Short neck handle, มือจับหลบมุ้ง Screen handle

 • ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเปิด / CW gear

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเปิด (CW gear) ใช้สำหรับหน้าต่างบานเปิดและบานกระทุ้ง ติดตั้งที่บานหลัก ระยะถอยอยู่ที่ 20มม. ตัวดุมล็อคเป็นแบบ Roller pin มีจุดล็อค2จุด สำหรับความยาว ตั้งแต่ 400มม.-800มม. จุดล็อค3จุด สำหรับความยาว 1000มม. และจุดล็อค4จุด สำหรับความยาว 1200-1600มม  เลือกใช้ตามระยะความสูงของบานหน้าต่าง

  ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเปิด / CW gear

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเปิดแบบมีฟัน

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเปิดแบบมีฟัน ( CW gear with teeth ) ใช้สำหรับหน้าต่างบานเปิดคู่ ติดตั้งที่บานรอง ระยะถอยอยู่ที่ 22มม. ความยาวเกียร์ 880มม. มีลักษณะคล้ายกับเกียร์หน้าต่างบานเปิด ไม่มีดุมล็อคที่ก้าน แต่มีฟันต่อความยาวที่ปลายก้านทั้ง2ด้าน จุดเด่นของเกียร์หน้าต่างบานเปิดแบบมีฟัน ใช้เพื่อต่อกับก้านต่อความยาวเกียร์ Extension และต่อด้วยตัวล็อคมุม Corner drive ที่มีจุดล็อคที่มุม ใช้ล็อคบน-ล่างแทนกลอน โดยบังคับโยกล็อคที่มือจับแทน เนื่องจากบานอยู่สูงเกินเอื้อมถึง

 • ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเลื่อน

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเลื่อน (SW gear) ใช้สำหรับหน้าต่างบานเลื่อน ติดตั้งที่บานหลัก ระยะถอยอยู่ที่ 8มม. ตลับล็อคไม่มีรูกุญแจ ตัวดุมล็อคเป็นแบบSlot pin มีจุดล็อค 2 จุด สำหรับความยาว 400-800มม. มีจุดล็อค 3จุด สำหรับความยาว 1000-1600มม. เลือกใช้ตามระยะความสูงของบานหน้าต่าง เกียร์หน้าต่างนี้ใช้กับมือจับดิริเจ้นท์ Dirigent handle, มือจับป็อบอัพ Pop up handle, มือจับเตี้ย Short neck handle, มือจับหลบมุ้ง Screen handle

  ล็อค เกียร์ล็อค หน้าต่างบานเลื่อน

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

Main Menu