• T-CS-00

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  โต๊ะสนาม จาก “วิวแลนน์” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC เกรดพรีเมี่ยม เนื้อวัสดุมีสีขาวนวล จึงทำให้หมดปัญหาสีถลอกหรือหลุดร่อน วัสดุ uPVC เป็นฉนวนในการกันความร้อนที่ดี เสริมด้วยสาร Titanium Dioxide ที่ช่วยสะท้อนรังสี UV จึงเหมาะสำหรับการถูกนำมาใช้ในงานภายนอก ไม่อมความร้อนแม้ใช้งาน ตัววัสดุมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศทุกประเภท สามารถทนต่อแสงแดด ฝน และอากาศชื้นได้ โดยไม่มีการบิดตัว ปริ กรอบ แตก หรือ เปลี่ยนสี

  T-CS-00

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • T-CR-00

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  โต๊ะสนาม จาก “วิวแลนน์” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC เกรดพรีเมี่ยม เนื้อวัสดุมีสีขาวนวล จึงทำให้หมดปัญหาสีถลอกหรือหลุดร่อน วัสดุ uPVC เป็นฉนวนในการกันความร้อนที่ดี เสริมด้วยสาร Titanium Dioxide ที่ช่วยสะท้อนรังสี UV จึงเหมาะสำหรับการถูกนำมาใช้ในงานภายนอก ไม่อมความร้อนแม้ใช้งาน ตัววัสดุมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศทุกประเภท สามารถทนต่อแสงแดด ฝน และอากาศชื้นได้ โดยไม่มีการบิดตัว ปริ กรอบ แตก หรือ เปลี่ยนสี

  T-CR-00

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • T-BS-01

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  โต๊ะสนาม จาก “วิวแลนน์” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC เกรดพรีเมี่ยม เนื้อวัสดุมีสีขาวนวล จึงทำให้หมดปัญหาสีถลอกหรือหลุดร่อน วัสดุ uPVC เป็นฉนวนในการกันความร้อนที่ดี เสริมด้วยสาร Titanium Dioxide ที่ช่วยสะท้อนรังสี UV จึงเหมาะสำหรับการถูกนำมาใช้ในงานภายนอก ไม่อมความร้อนแม้ใช้งาน ตัววัสดุมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศทุกประเภท สามารถทนต่อแสงแดด ฝน และอากาศชื้นได้ โดยไม่มีการบิดตัว ปริ กรอบ แตก หรือ เปลี่ยนสี

  T-BS-01

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • T-BR-03

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  โต๊ะสนาม จาก “วิวแลนน์” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC เกรดพรีเมี่ยม เนื้อวัสดุมีสีขาวนวล จึงทำให้หมดปัญหาสีถลอกหรือหลุดร่อน วัสดุ uPVC เป็นฉนวนในการกันความร้อนที่ดี เสริมด้วยสาร Titanium Dioxide ที่ช่วยสะท้อนรังสี UV จึงเหมาะสำหรับการถูกนำมาใช้ในงานภายนอก ไม่อมความร้อนแม้ใช้งาน ตัววัสดุมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศทุกประเภท สามารถทนต่อแสงแดด ฝน และอากาศชื้นได้ โดยไม่มีการบิดตัว ปริ กรอบ แตก หรือ เปลี่ยนสี

  T-BR-03

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • T-BR-01

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  โต๊ะสนาม จาก “วิวแลนน์” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC เกรดพรีเมี่ยม เนื้อวัสดุมีสีขาวนวล จึงทำให้หมดปัญหาสีถลอกหรือหลุดร่อน วัสดุ uPVC เป็นฉนวนในการกันความร้อนที่ดี เสริมด้วยสาร Titanium Dioxide ที่ช่วยสะท้อนรังสี UV จึงเหมาะสำหรับการถูกนำมาใช้ในงานภายนอก ไม่อมความร้อนแม้ใช้งาน ตัววัสดุมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศทุกประเภท สามารถทนต่อแสงแดด ฝน และอากาศชื้นได้ โดยไม่มีการบิดตัว ปริ กรอบ แตก หรือ เปลี่ยนสี

  T-BR-01

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00
 • T-AS-04

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  โต๊ะสนาม จาก “วิวแลนน์” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC เกรดพรีเมี่ยม เนื้อวัสดุมีสีขาวนวล จึงทำให้หมดปัญหาสีถลอกหรือหลุดร่อน วัสดุ uPVC เป็นฉนวนในการกันความร้อนที่ดี เสริมด้วยสาร Titanium Dioxide ที่ช่วยสะท้อนรังสี UV จึงเหมาะสำหรับการถูกนำมาใช้ในงานภายนอก ไม่อมความร้อนแม้ใช้งาน ตัววัสดุมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศทุกประเภท สามารถทนต่อแสงแดด ฝน และอากาศชื้นได้ โดยไม่มีการบิดตัว ปริ กรอบ แตก หรือ เปลี่ยนสี

  T-AS-04

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

Main Menu